Продукти и услуги
Магазини
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни

Интелигентен тахограф Stoneridge SE5000-8

Европейската комисия преразгледа законодателството по отношение на тахографите, за да затрудни манипулирането на данните от тахографа, да подобри ефективността на контрола и да намали административната тежест. Резултатът е Приложение 1В (ЕС 2016/...
повече

Дигитален тахограф SE5000

Официален дистрибутор на Stoneridge Electronics - Великобритания Дигиталният тахограф SE5000 е тахограф от одобрен тип и е в съответствие с всички изисквания на законодателството на България и ЕС.   Предимствата на оборудван ...
повече

digiDl

Дистанционен пренос на данни от дигитални тахографи и карти на водачи   Лесно изтегляне на данните от тахограф и карта на водач чрез GPRS мрежата   Подходящ за SE5000 Exakt и VDO 1381 v.1.4 или по-високи версии     &nbs...
повече

Устройство TachoLink

Tacho Link  - дава възможност да се използват две безплатни приложения на Stoneridge: Tacho Center – изтегляне на дани от дигитални тахографи и Duo Mobile - изображение на действителното време на управление.   Tacho Link може...
повече

Устройство DigiBlu

Bluetooth™ устройство, което се свързва директно със смартфон или таблет с Android      Digifob приложение за Android   За да използвате digiBlu просто трябва да изтеглите беплатното приложение digifob за Android от And...
повече

Устройство digivu+

digiVU+ предлага икономичен и ефективен вариант за изтегляне и съхранение на данни от всички видове одобрени дигитални тахографи и карти на водачи.   digiVU+ предлага: надеждна и лесна работа за водачи или ръководен персонал при изт...
повече

Tacho-Timer

Устройството Tacho-Timer е съвместимо с тахографи, поддържащи “Правилото на минутата” (Stoneridge SE5000 ver.7.3 и по-висока, VDO DTCO 1381 ver.1.4 и по-висока, Efas 3 и 4) Считано от  1 Октомври 2011 е валиден европейски Р...
повече
Официален дистрибутор на Stoneridge Electronics - Великобритания   Устройствотото за пренос и съхранение на данни от дигитални тахографи и смарт карти ОРТАС позволява прехвърлянето, анализирането и съхраняването на данни за...
повече

Устройство DigifobPro

Големият LCD екран на Digifobpro прави лесно разглеждането на информация от карта на водач или дигитален тахограф.   Digifobpro позволява четене на данни от карта на водач или дигитален тахограф  и незабавен преглед за съответствието ...
повече

Новото устройство Digifob

  Новият Digifob подпомага водачите да се придържат в рамките на закона   Новият Digifob е едновременно: устройство за изтегляне и архивиране на данни от карта на водач устройство за незабавен преглед и анализ на данните о...
повече

Устройство DigiFob

Устройство Digifob Появата на дигиталния тахограф създаде нови предизвикателства по отношение на четенето и управлението на  данните на тахограф. За опитното око при аналоговия тахограф с тахошайби е възможно да открие проблем, но при дигиталния...
повече

ТахоКонсулт - софтуер за автоматичен анализ и съхранение на данни

       България, като член на Европейския съюз и страна подписала Конвенцията  AETR трябва да отговаря на изисканията за регистрация, записване и архивиране на данни, отнасящи се за работното време на водачите на пъ...
повече

Тахошайби и термоленти HAUG

официален дистрибутор на HAUG - тахошайби, термоленти за дигитални тахографи          ...
повече

Аналогови тахографи Veeder Root и Stoneridge Electronics

Нови и употребявани тахографи     серия 8400  Кръгъл с големина на обикновен километраж Работи със стардартни тахошайби 125 km/h, 140 km/h & 180 km/h Сервизни центрове в цялата страна 12v  или...
повече

Резервни части и аксесоари за тахографи

  Датчици и кабели Пломбажни и монтажни артикули Части за ремонт за 1311 1318 1319 1324 8400 EGK 100...
повече

Електронен ограничител на скорост

Официален дистрибутор на Stoneridge Electronics - Великобритания   Вграждане към автомобили с електронно управление на газта- одобрен за използване в България и EU- гаранция 24 месеца от датата на монтажа- сервизни центрове в цялата страна...
повече

Ограничител на скорост Sturdy

Официален дистрибутор на STURDY - Ограничителят е подходящ за вграждане за всички видове автобуси, товарни и лекотоварни автомобили с механично управление на газта.- гаранция 12 месеца от датата на монтажа- сервизни центрове в цялата страна...
повече

Нормативна уредба

Наредба РД 16-1054 от 10.10.2008г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи. Обн. ДВ. бр.91 от 21 ...
повече

Обучение

   Глобус Комерс  провежда обучение в помощ на транспортните фирми, собствениците на превозни средства и сервизните центрове. За да бъдат запознати служителит им с експлоатацията на тахографите и нормативните изисквания ...
повече
Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com