Продукти и услуги
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни

СМАРТ ТАХОГРАФ STONERIDGE SE5000-8 версия 2

  Изтегляне на брошура за интелигентен тахограф SE5000-8.1 Документ за типово одобрение на SE5000-8.1Кратко ръководство за водача SE5000-8.1 Срокове за въвеждане на Интелигентен тахограф версия 2 (Smart v2) Дата на прила...
повече

Интелигентен тахограф Stoneridge SE5000-8

Европейската комисия преразгледа законодателството по отношение на тахографите, за да затрудни манипулирането на данните от тахографа, да подобри ефективността на контрола и да намали административната тежест. Резултатът е Приложение 1В (ЕС 2016/...
повече

Дигитален тахограф SE5000

Официален дистрибутор на Stoneridge Electronics - Великобритания Дигиталният тахограф SE5000 е тахограф от одобрен тип и е в съответствие с всички изисквания на законодателството на България и ЕС. Предимствата на оборудван с SE50...
повече

Устройство digivu+

    digiVU+ предлага икономичен и ефективен вариант за изтегляне и съхранение на данни от дигитални и смарт тахографи, както и от карти на водачи.   digiVU+ предлага: надеждна и лесна работа за водачи или ръководен персонал пр...
повече

Устройство TachoLink

Tacho Link  - дава възможност да се използват две безплатни приложения на Stoneridge: Tacho Center – изтегляне на дани от дигитални тахографи и Duo Mobile - изображение на действителното време на управление.   Tacho Link може...
повече

Устройство DigiBlu

Bluetooth™ устройство, което се свързва директно със смартфон или таблет с Android      Digifob приложение за Android   За да използвате digiBlu просто трябва да изтеглите беплатното приложение digifob за Android от And...
повече
Официален дистрибутор на Stoneridge Electronics - Великобритания   Устройствотото за пренос и съхранение на данни от дигитални тахографи и смарт карти ОРТАС позволява прехвърлянето, анализирането и съхраняването на данни за...
повече

ТахоКонсулт - софтуер за автоматичен анализ и съхранение на данни

       България, като член на Европейския съюз и страна подписала Конвенцията  AETR трябва да отговаря на изисканията за регистрация, записване и архивиране на данни, отнасящи се за работното време на водачите на ...
повече

Тахошайби и термоленти HAUG

официален дистрибутор на HAUG - тахошайби, термоленти за дигитални тахографи          ...
повече

Аналогови тахографи Veeder Root и Stoneridge Electronics

Нови и употребявани тахографи     серия 8400  Кръгъл с големина на обикновен километраж Работи със стардартни тахошайби 125 km/h, 140 km/h & 180 km/h Сервизни центрове в цялата страна 12v  или...
повече

Резервни части и аксесоари за тахографи

  Датчици и кабели Пломбажни и монтажни артикули Части за ремонт за 1311 1318 1319 1324 8400 EGK 100...
повече

Ограничител на скорост Sturdy

Официален дистрибутор на STURDY - Ограничителят е подходящ за вграждане за всички видове автобуси, товарни и лекотоварни автомобили с механично управление на газта.- гаранция 12 месеца от датата на монтажа- сервизни центрове в цялата страна...
повече

Нормативна уредба

Наредба РД 16-1054 от 10.10.2008г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи. Обн. ДВ. бр.91 от 21 ...
повече

Обучение

   Глобус Комерс  провежда обучение в помощ на транспортните фирми, собствениците на превозни средства и сервизните центрове. За да бъдат запознати служителит им с експлоатацията на тахографите и нормативните изисквания ...
повече
Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com