Продукти и услуги
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни > Обучение


Обучение

  

Глобус Комерс  провежда обучение в помощ на транспортните фирми, собствениците на превозни средства и сервизните центрове. За да бъдат запознати служителит им с експлоатацията на тахографите и нормативните изисквания към работното време на шофьорите, ние организираме различни курсове.

 • Обучение за шофьори или диспечери. Основните модули на обучението включват:
  • работа с аналогови тахографи;
  • работа с дигитални тахографи;
  • изискавинята за работното време на шофьорите, съгласно последните изменения в нормативната база на България и ЕС

 

 • Обучение на сервизни техници, включващо проверка и калибриране на всички типове тахографи.
  • Stoneridge Electronics: 14xx ; 83xx; 84xx; 24xx; SE5000; SE5000-8
  • Siemens:1311; 1314; 1318; 1319; 1324; DTCO 1381; DTCO 1381 4.0
  • Actia: 026; 028, Smartach
  • Efkon: EFAS-3; EFAS-4, EFAS 4.10
  • MotoMeter: EGK-100

Обучението се води от квалифицирани сервизни инженери на „Глобус Комерс” EООД Учебният център на „Глобус Комерс” EООД е специално оборудван с учебни тренажори.

Всеки от тренажорите показва реално работата на системата на дигиталния тахограф и включва:

  • Дигитален тахограф (учебен)
  • Датчик за движение (учебен)
  • Симулатор на скоростта.
  • Учебни смарт карти – на водач, на сервиз, на собственик, на контролни органи

 

Тренировъчното оборудване е мобилно и дава възможност обучението да се провежда и извън учебния център. След полагане на изпит, Глобус Комерс издава Сертификат на успешно преминалите курса на обучение.

 

 

За повече информация и конкретни запитвания сме на Ваше разположение на телефон 02-840 32 26 или e-mail tacho@globuscommerce.com

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com