Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
Телематика
Резервни части
за товарни автомобили
Сервизи за тахографи

 


 


НОВО!

На вниманието на водачи на автомобили, оборудвани с тахографи.
02.02.2022 - Записване на местоположението при преминаване на граница.


 

 

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com